بیمه ثالث و بدنه

📌صدور بیمه ثالث

بیمه اتومبیل جبران خسارت ها، صدمات و زیان های ناشی از حوادث رانندگی است که در اثر استفاده از وسایل نقلیه به اشخاص ثالث ، راننده مسبب حادثه یا مالک اتومبیل وارد می شود.

بیمه شخص ثالث ( بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی )
براساس قانون ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظف هستند مسئولیت خود را که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محموله های آنها  اشخاص ثالث زیان وارد نماید بیمه کنند . این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارتهای مالی و جانی صادر می شود ، لذا توصیه می گردد تعهدات این بیمه نامه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سال های آتی خریداری گردد.

بیمه بدنه اتومبیل
در بیمه بدنه ، وسیله نقلیه در مقابل خطرات سرقت کلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گیرد و می توان خطرهای اضافی نظیر سیل ، زلزله ، آتشفشان و خسارتهای ناشی از پاشیده شدن رنگ ، اسید و مواد شیمیایی، سرقت قطعات و لوازم ، شکست شیشه به تنهایی و غرامت عدم استفاده از خودرو در ایام تعمیرات و … را نیز به خطرهای اصلی اضافه نمود .
10% تخفیف ویژه از اول شهریور ماه به مدت 10 روز به بیمه های بدنه اتومبیل تعلق می گیرد.

تعرفه های بیمه بدنه اتومبیل های شخصی به طور متوسط 20درصد کاهش یافته است.


از تاریخ 1399/11/01 تا 1399/11/30 جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده میشود.